BSc Ag Entrance Notices

BSc Agriculture Entrance Exam Far-Western University FWU 2079 POSTPONED Notice

सुुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि कृषि संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातक तह शैक्षिक सत्र २०७९/८० का लागि नयाँ विद्यार्थी भर्नाको लागि सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षाको कार्यक्रम निम्नानुसार परिमार्जन गरिएको व्यहोरा सम्बन्…

Load More Posts
That is All

Main Tags